Toimitusehdot

Kauppakassi–palvelun sopimusehdot

Yleistä

Olkaa hyvä ja lukekaa nämä sopimusehdot huolellisesti. Käyttäessänne Kauppakassin palveluita ja ostaessanne tuotteita tältä nettisivulta hyväksytte ja sitoudutte noudattamaan näitä ehtoja. Näitä sopimusehtoja päivitettiin viimeksi 25.12.20012

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Tmi J:Vahtera  Kouluntie 86 05100 Röykkä, Suomi.
Puhelin 040 7177343
sähköposti juhani.vahtera (at) kauppakassi.com
www.kauppakassi.com Y-tunnus: 2456389-5

Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaisia oikeuksia kuluttaja-asiakkaiden osalta.

1. Liittyminen asiakkaaksi

Netti palvelun käyttö edellyttää liittymistä asiakkaaksi. Asiakkaaksi liittyminen on mahdollista yli 18-vuotiaille ja edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, koska asiakas saa palvelua käyttäessään tilauksen vastaanottovahvistuksen ja tilausvahvistuksen tekemästään tilauksesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaaksi liittyminen on ilmaista eikä sido Asiakasta mihinkään.

Asiakkaan on annettava palveluntarjoajalle lomakkeessa kysyttävät tiedot . Asiakas on vastuussa asiakastietojensa oikeellisuudesta ja päivittämisestä. Asiakkaan on myös ilmoitettava toimitusta tai kuljetusta hankaloittavista esteistä Palveluntarjoajalle.

Asiakas voi ilmoittaa eri toimitus- ja laskutusosoitteet. Toimitusosoitteen tulee olla Kauppakassii.comin toimitusalueella (ks. ”Toimitusalueet”- haku Palvelussa). Erikseen sovittaessa Palveluntarjoaja voi toimittaa tilauksia myös muualle. Toimitusosoitteen yhteystietojen tulee olla mahdollisimman tarkat, jotta tilaus voidaan toimittaa perille (puhelinnumero, oikea osoite, ovikoodi ja yhteyshenkilö).

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä niiden salassapidosta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli käyttäjätunnus ja salasana ovat paljastuneet ulkopuolisille tai Asiakkaan on syytä epäillä tätä. Tunnuksilla tehdyt tilaukset sitovat asiakasta.

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvista toimista. Tunnuksilla tehdyt tilaukset sitovat asiakasta. Käyttäjä on vastuussa tunnusten salassapidosta. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palvelun-tarjoajalle välittömästi, mikäli hänellä on syytä epäillä, että käyttäjätunnus ja salasana ovat paljastuneet kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja voi sulkea asiakkaan tunnusten käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

2. Tuotteiden tilaaminen

Tuotteet tilataan palvelun kautta osoitteesta www.kauppakassi.com. Asiakkaat voivat tehdä tilauksen myös puhelimitse asiakaspalvelusta 040-7177343 arkisin klo. 09.00 – 16.00. Sitova tilaus syntyy, kun Asiakas lähettää tilauksen ja saa Palveluntarjoajalta tilauksen vastaanottovahvistuksen.

3. Tuotetiedot ja hinnat

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitusmaksuja. Toimitusmaksut ilmoitetaan ja veloitetaan tilauksen yhteydessä sekä vahvistetaan tilausvahvistuksessa. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron.

Liittyessään asiakkaaksi asiakas voi joko sallia tai kieltää tuotekorvaukset kokonaan. Asiakas voi myös antaa tuotetoiveitaan sekä lisätä muita tietoja tilauksen yhteydessä.Palveluntarjoaja ei vastaa tuotteiden saatavuudesta. Mikäli asiakkaan tilaama tuote on tilapäisesti loppu, tai tuote ei muuten täytä palveluntarjoajan asettamia vaatimuksia tuote pyritään korvaamaan vastaavalla tuotteella, jos asiakas on sallinut tuotekorvauksen.

Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan yhteyttä asiakkaaseen, mikäli tilauksesta puuttuu tuotteita. Asiakkaalla on mahdollisuus sallia palvelussa tuotekorvaukset.

Palvelussa saattaa olla valmistajien ja tuotteiden yksityiskohtaisia tietoja ja kuvia sekä linkkejä valmistajan tai tuottajan sivuille. Palveluntarjoaja ei vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta. Tuotteissa olevat merkinnät säilyvyydestä ovat valmistajien lupaamia säilyvyysmerkintöjä.

Palveluntarjoaja valitsee asiakkaalle hyvälaatuisia tuotteita parhailla päiväyksillä. Mikäli palveluntarjoaja katsoo että tuote ei ole tarpeeksi hyvälaatuinen Palveluntarjoaja jättää sen toimittamatta tai toimittaa korvaavan tuotteen, jos Asiakas on sallinut tuotekorvauksen. Palveluntarjoaja pyrkii olemaan yhteydessä Asiakkaaseen, mikäli tilauksesta puuttuu tuotteita.

4. Maksutavat

Ostokset maksetaan palveluntarjojan tuodessa ne haluttuun kohteeseen. Maksuvälineinä kelpaavat käteinen raha (Euro) Pankkikortit, sekä yleisimmät luottokortit Visa ja Mastercard (myös visaelectron).

5. Toimitus

Toimitus tapahtuu Asiakkaan rekisteritiedoissa olevaan tai tilauksen yhteydessä antamaan muuhun toimitus osoitteeseen. Asiakas voi muuttaa toimitusosoitetta uusiin tilauksiin. Tehdessään tilauksia palvelussa Asiakas sitoutuu olemaan paikalla ja tavoitettavissa ilmoittamassaan osoitteessa valittuna toimitusajankohtana, tai pitämään huolen, että hänen valtuuttamansa muu vastaanottohenkilö on paikalla.

Palveluntarjoajan vastuu tilauksesta ja toimituksesta kestää toimituksen luovutushetkelle saakka. Palvelun-tarjoaja vaatii tilauksen vastaanottajalta kuittauksen toimitukseen turvallisuus- ja vastuusyistä. Toimituksen jättäminen muualle kuin Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ei ole mahdollista. Mikäli Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö ei ole ilmoitetussa toimitusosoitteessa vastaanottamassa toimitusta toimituksen luovutusajankohtana, palveluntarjoaja veloittaa sekä tilauksen että toimitusmaksun kokonaisuudessaan.

Mikäli toimitus sää- tai muista olosuhteista näyttää viivästyvän tai viivästyy, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan asiakkaaseen yhteydessä uuden toimitusajan sopimiseksi. Mikäli Asiakas huomaa toimituksen olevan myö-hässä, hänen tulee olla viivytyksettä yhteydessä palveluntarjoajaan.

Asiakkaan tulee tarkistaa toimituksen sisältö välittömästi toimituksen vastaanottamishetken jälkeen

6. Tuotteiden virheet ja puuttuvat tuotteet

Mikäli asiakas epäilee tuotteessa olevan virheen ja toimituksesta puuttuvan tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa havainnoistaan palveluntarjoajalle välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä toimituksesta.

Mikäli tuotteessa todetaan olleen virhe, voidaan virhe korjata purkamalla kyseisen tuotteen kauppa ja hyvittämällä tuotteen kauppahinta asiakkaalle, toimittamalla virheetön tuote tai korvaava tuote tilalle tai myöntämällä asiakkaalle virhettä vastaava hinnanalennus. Käsittely- ja toimituskuluja ei hyvitetä.

Mikäli toimitus on vajaa ja tilattuja tuotteita puuttuu kokonaan ilman etukäteistä ilmoitusta tai korvaavaa tuotetta (jos asiakas on sallinut korvattavuuden), hyvitetään puuttuvien tuotteiden hinta loppulaskussa.

Reklamaatiot ja asiakaspalautteet tulee osoittaa palveluntarjoajan asiakaspalveluun, arkisin klo 09.00-16.00.

7. Tilauksen muuttaminen ja peruttaminen

Kuluttajansuojalain 6 luvun mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa. Peruutusoikeutta ei ole myöskään yritysasiakkaiden tilauksiin.

8. Vastuu

Palveluntarjoajan vastuu kuluttaja-asiakkaiden osalta määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaan.

Yritysasiakkaiden osalta palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa virheellisten / viivästyneiden / puuttuneiden tuotteiden hinnan palauttamiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista otettuaan ensin yhteyttä asiakkaakseen ja tarkistettuaan, haluaako asiakas yhä pysyä sopimuksessa.

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

9. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja asiakasrekisterissään henkilötietolain ja oheisen rekisteriselosteen mukaisesti asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

10. Yleistä

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopi-musehtoja ilmoittamalla asiasta palvelussaan tai sähköpostitse asiakkaille viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Tekemällä uusia tilauksia ehtomuutoksen voimaanastumisen jälkeen asiakas vahvistaa sitoutuvansa muutettuihin sopimusehtoihin.

Sivustoilla oleva materiaali (kuten tekstit, kuvat, grafiikka, tuotetiedot, tavaramerkit ja tekijänoikeudella suojattua aineisto) on palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivuille, joita palveluntarjoaja ei ylläpidä. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten sivujen sisällöstä ja asiakkaan tulee tutustua kyseisten sivustojen käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteisiin.

Palveluntarjoaja ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Palvelua koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä, esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai se osa, jos se on tarpeen. Tällöin palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja pyrkii etukäteen tiedottamaan tulevista huoltotöistä ja suunnitelluista katkoksista.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelle taan Suomen lakia ja niitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjä-oikeudessa. Kuluttaja-asiakkailla on lisäksi mahdollisuus nostaa kanne oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.